חזון תחבורה לישראל

גורמים שונים משפיעים על מדיניות התחבורה ושימושי הקרקע בישראל, ביניהם משרדי התחבורה והאוצר, רשויות מקומיות, וועדות התכנון ועוד. כולם כבר מבינים היום כי הדרך של חיזוי ביקושים ויצירת היקף דרכים לספק היצע לביקוש היא דרך בלתי ישימה ובעיקר בזבזנית ברמה הכלכלית, התחבורתית והסביבתית. ידוע לכל כי הפתרונות נעוצים בתחבורה בת קיימא.

 

בפרויקט `חזון תחבורה לישראל` נוביל מהלך של העמקת הדיון הציבורי במדינה להגדרת יעדים התואמים חזון של תחבורה בת קיימא, ופעולות התואמות חזון זה.

במסגרת הפרויקט נקיים הפעולות הבאות:

  • גיבוש חזון תחבורה לישראל, בהתאם לתהליך דיונים ארוך שנערך בקרב מתנדבים וחברי הועד המנהל של `תחבורה היום ומחר`.
  • גיבוש ניירות עמדה בנושאים הקשורים לתחבורה בת קיימא אשר יוכלו לשמש מקבלי החלטות ומתכננים המעוניינים לקדם חזון של תחבורה בת קיימא.
  • כנס מקצועי וריכוז יום תחבורה ציבורית
  • מפגשים בין משרד התחבורה לנציגי ארגוני הסביבה
  • עריכת סיורים מקצועיים בנושא תחבורה בת קיימא

 

מזה מספר שנים תחבורה היום ומחר מובילה את השיח הציבורי לקידום תחבורה בת קיימא. הארגון ריכז מוביל את יום תחבורה ציבורית בשיתוף מלא עם משרד התחבורה.משרד התחבורה הזמין את הארגון לקחת חלק בוועדות לבחינת אגרות גודש, בוועדה לבחינת הרפורמה בתחבורה הציבורית ועוד. כמו כן הארגון שותף בבניית החזון של משרד האוצר בתחום התחבורה הציבורית.
 

 

שותפים:

אגד
אפיקים
ג'י.בי.טורס
דן
ואוליה
מגמה ירוקה
מטרודן
מטרופולין
נ.ת.ע
נתיב אקספרס
נתיבי איילון
סופרבוס
קווים
רכבת ישראל