`תחבורה פעילה`: הולכים בשביל הבריאות

כותב הפרסום: 
מיקה מורן
שנה: 
2009
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
קידום בריאות בישראל - כתב עת ישראלי לחינוך וקידום בריאות, כרך א`, גיליון מס` 2:
פתח/הורד קובץ: