שינוי דפוסי יוממות, עידוד עובדים לריסון שימוש ברכב פרטי

כותב הפרסום: 
אהובה ווינדזור ומשה עומר
שנה: 
2007
קטגוריית פרסום: 
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

הוכן בשיתוף המשרד להגנת הסביבה