סמינר 'תחבורה וקיימות בעיר'

שנה: 
2011
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
תחבורה היום ומחר
הפרסום: 

סמינר 'תחבורה וקיימות בעיר'

בית דניאל , זכרון יעקב
רחוב הברושים 1, טל' 04-6399001
ימים שלישי ורביעי ה-29-30 בנובמבר 2011

יום ג' 29 נובמבר 2011

9:00

התכנסות, כיבוד קל

 

9:45

פתיחה

מרים ארז,אדר',מנכ"ל איגוד מהנדסי הערים ומהנדסת העיר אור יהודה

 

 

גב' תמר קינן, מנכ"ל "תחבורה היום ומחר"

10:00

מושב ראשון:

קידום תחבורה ציבורית -

עבודת משרד התחבורה והרשות המקומית

 

10:00

מר דרור גנון, אגף תחבורה ציבורית, משרד התחבורה

* נוהלי עבודה ותהליכי עבודה מול משרד התחבורה
   בנושא תחבורה ציבורית.  

 

10:45

מר יהודה אלבז, מנהל אגף תחבורה ציבורית, משרד התחבורה

* קול קורא לבחירת רשות מקומית שתשמש כעיר מודל 
  למערכת תחבורה בת-קימא
 

11:30

הפסקת קפה וכיבוד

 

 

11:45

אינג' עירית שפרבר, מנהלת אגף תכנון תחבורתי, משרד התחבורה

* תשתיות ותחבורה ציבורית
 

 

12:15

דיון ,שאלות ותשובות

 

12:45

גב. מיטל להבי,סגנית ראש עיריית תל-אביב

* סוגיות בשיתוף ציבור בתכנון תחבורה ציבורית. 

13:30

קבלת חדרים וארוחת צהריים

15:00

מושב שני:

איך מתכננים תחבורה ציבורית?

מנחה: מר תומר יפה, יועץ למעורבות סביבתית חברתית, 'תחבורה היום ומחר'

 

15:00

מר בועז פרידמן, מנכ"ל החברה הכלכלית ראש העין

* תכנון תחבורה ציבורית בראש העין
 

 

15:45
 

סדנת עבודה בקבוצות לבחינת אבני דרך מרכזיות לתכנון מערך תחבורה ציבורי עירוני על פי מקרה בוחן ראש העין

 

16:30

מר אמיר שלו, עדליא - ייעוץ כלכלי בע"מ
 
* תכנון תחבורה ציבורית ברשויות המקומיות

 

17:15

המשך סדנת עבודה בקבוצות והצגת התוצרים

18:30

הפסקה והתארגנות

 

20:00

ארוחת ערב

 

21:30

יציאה לבילוי משותף

 

יום ד' 30 נובמבר 2011

7:00

צעידת בוקר מודרכת

בהדרכת גב. עדנה בוקשטיין

8:00

ארוחת בוקר

 

9:00

מושב שלישי:

חזון תחבורה עירוני
מנחה: מר תומר יפה,
יועץ למעורבות סביבתית חברתית, 'תחבורה היום ומחר'

 

9:00

מר מרק רנדר, מתכנן
* כיצד מתכננים תחבורה ציבורית עירונית ובין עירונית

 

9:45

סדנא: עבודה חזונית - יצירת תמונת עתיד מיטבית - עיר בת קיימא

 

10:45

מר גידי לרמן, חב' גל תכנון וניהול מערכות אורבניות.

* מקומה של הרשות המקומית בקידום תח"צ

 

11:30

דיון בשתי קבוצותבעקבות הרצאתו של גידי לרמן

12:15

הפסקת קפה וכיבוד

 

12:30

מושב רביעי:

עירוניות מתחדשת וחיבור שכונות פריפריה

 

12:30

מר דורון מגיד, מנכ"ל חב' יפה נוף לשעבר

*  למה פרויקט המטרונית מצליח?

 

13:15

גב. עדי מגרמתכננת ויועצת שיתוף ציבור, חב' מימוש פרויקטים בע"מ

* יישום של מדיניות תחבורה מפרספקטיבה מגדרית

13:45

סיכום הסמינר ומשובים

14:30

ארוחת צהרים

 

 

 

(תוכנית הסמינר נתונה לשינויים)