מפגש פורום ארגוני תחבורה בנושא יישום המלצות ועדת ספיבק-יונה

₪20
תאריך: 
חמישי, 9 פברואר, 2012 - 09:00
לא בתשלום

 

הנושאים שנדונו במפגש הארגונים:

תהליך העבודה עם חברת אגד. לאחר הפגישה עם הנהלת אגד, מינתה אגד את מנהל השיווק הארצי כאיש הקשר ליישום ההחלטות האופרטיביות שהוחלטו ביחד עם פורום הארגונים. הארגונים עדכנו בהתקדמות התהליך, לדוגמא: ארגון 'בזכות' ייכנס להכשרות הארציות לנהגים 2012 בנושא "נגישות השרות לאנשים עם מוגבלויות".

תקני חנייה. הקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת תל-אביב עדכנה בנושא תקנות החנייה החדשות: לאחר שנדונו במשך מספר שנים השיקולים בנוגע לתקנות ושר הפנים חתם עליהן, מספר ראשי ערים התנגדו לתקנות והשר הקפיא את הפרסום שלהן ברשומות. הוחלט כי פורום הארגונים יוציא הודעה לעיתונות וימשיך לפעול בנושא.

חוק המידע בתחבורה הציבורית. החוק עומד להכנס לתוקפו בתחילת 2012 ופורום הארגונים החליט לקדם את מודעות הציבור לנושא על מנת לוודא כי החוק מיושם על-ידי המפעילים. פרסמו בעמוד הפייסבוק של הפורום תמונות של תחנות אוטובוס שלא קיים בהן המידע המתבקש בחוק, והן יועברו כתלונה רשמית למשרד התחבורה.

המלצות ועדות המומחים לצדק חברתי. בקי שליסלברג וחני כספי-כהן, היושבות בראש צוות התחבורה של ועדת ספיבק-יונה, הציגו את עיקרי המלצות הועדה. הארגונים דנו באפשרויות לקדם את יישום המלצות ועדת ספיבק-יונה והמלצות ועדת טרכטנברג.