משלחת מהנדסי ערים לגרמניה

₪0
תאריך: 
ראשון, 15 מאי, 2011 - 18:30 עד שבת, 21 מאי, 2011 - 10:00
מקום האירוע: 
גרמניה

-

ללא הרשמה

 

ללמוד מהניסיון האירופאי: סדרת מפגשים וסיור לגרמניה

תאריך ושעה

נושאי המפגש

הדוברים

14.4.2011

16:00-18:00

פתיחה

גב' תמר קינן, מנכ"ל תחבורה היום ומחר

עקרונות בתחבורה בת – קיימא

פרופ' דוד מהלאל, יו"ר תחבורה היום ומחר

מקומם של הולכי הרגל במערכת התחבורה

מר יואב לרמן,תחבורה היום ומחר

 

מבוא לקראת הסיור

 

מר מוסי רז,חבר הוועד המנהל של תחבורה היום ומחר וראש המשלחת

28.4.2011

16:00-18:00

האיזון בין משתמשי הדרך- הולכי רגל, משתמשי התחבורה הציבורית, והנהגים

פרופ' יורם שיפטן, חבר הועד המנהל של תחבורה היום ומחר

 

היכרות עם קרן היינריך בל

 

מר מרק ברטהולד, מנהל קרן היינריך בל בישראל

דיון בנושא קידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

פרופ' דוד מהלאל, יו"ר תחבורה היום ומחר

5.5.2011

16:00-18:00

ת"א כעיר בת – קיימא:

רשמים מהסיור לגרמניה 2010

מר חזי ברקוביץ', מהנדס העיר ת"א וחבר במשלחת לגרמניה 2010

עדכונים לקראת הסיור

 

15-20.5.2011

סיור לגרמניה

 

26.5.2011

סיכום הסיור והצגת עבודות הגמר