תקנות שעות המנוחה השבועיות בתחבורה ראה סע` 1

שנה: 
1951
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
משרד העבודה
הוצאה לאור: 
נבו הוצאה לאור
פתח/הורד קובץ: