תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) פרק 2: שירותי תחבורה ציבורית

שנה: 
2003
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה
פתח/הורד קובץ: