תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשס"ט, 2008

כותב הפרסום: 
מאיר שטרית, שר הפנים
שנה: 
2008
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
משרד הפנים
פתח/הורד קובץ: