מדיניות לקידום התחבורה הציבורית

כותב הפרסום: 
אריאל אבלין
שנה: 
2011
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
משרד האוצר
הפרסום: 

מצגת מכנס תחבורה היום 2011