הנגשת תחבורה ציבורית - פרדס חנה – כרכור

שנה: 
2011
קטגוריית פרסום: 
הפרסום: 

בוועדת הנגישות של המועצה בראשות חברת המועצה חיה בן-צבי, הפועלת על-פי חזון הנגשת היישוב כולו בכל בתחומים,פועלצוות לקידום הנגשת התחבורה הציבורית בישוב. חברי הצוות הם: חיה בן-צבי, תמר קינן, גיא גרינפלד, יובל אשל.
תכניות עקרוניות לשנוי התחבורה הציבורית קיימות כבר בערך 6 שנים, אלא שעד היום לא הייתה התייחסות לנושא הנגישות. (התוכניות לא הגיעו לשלב ביצועי).

 

הצוות של ועדת הנגישות של המועצה מרכז פעילותו בעיקר בנושא ההנגשה שמשמעותו היא: מתן אפשרות סבירה לבעלי מוגבלויות ולאחרים להמתין בתחנות ולעלות על האוטובוסים בנוחות. הוועדה פועלת בעזרת העמותה "תחבורה בת קיימא" (שמטרתה העיקרית היא קידום תחבורה ציבורית בארץ והפחתת הנסיעות ברכבים פרטיים) המסייעתלצוות בהנחיה והתווית הפעילות.

 

על-מנת לקדם את הנגשת התחבורה הציבורית, יזם הצוות פעולות עם מחלקת ההנדסה בראשות מהנדס המועצה הקודם דניאל ארז וגם עם מהנדס המועצה אינג' אריה רפפורט. בפעילות הצוותעם מחלקת ההנדסה הוטמע נושא ההנגשה במודעות של בעלי התפקידים במחלקה, והצוות לוחץ על הגורמים האחראים להוציא את התוכניות אל הפועל.

חברי הצוות המתנדבים, אינם יכולים להחליף את בעלי התפקידים בעשייה, אך יכולים לבשר לציבור שהצליחו לסייע בקידום פגישות תיאום בין חב' אגד, נציגי משרד התחבורה ומהנדס המועצה. פגישות שתרמו רבות לקידום התוכניות לשלב הביצוע.
הצוות פעל לאיתורכל החסמים המונעים את קידום התוכניות ופועל כעת להסרתם, כמו כן עוקב הצוות אחרי מימוש הסיכומים בין משרד התחבורה ונציגי חב' אגד והמועצה, ודוחף לביצועם.

 

 

יובל אשל
ו. נגישות מועצה
פרדס חנה - כרכור