הזדקנות מיטבית בישראל- טל לוי

כותב הפרסום: 
טל לוי
שנה: 
2023
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
ג'וינט אשל
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מפגש למידה: מסע משתמש של אזרחים ותיקים בתחבורה הציבורית, 7.9.23
טל לוי, מנהל דטה מחקר ומדיניות, ג'וינט אשל - הזדקנות מיטבית בישראל