סדר יום מפגש תחבורה כחלק מחזון עירוני 10.8.23

שנה: 
2023
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
תחבורה היון ומחר
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: