הליכתיות: עיר למרחקים קצרים

₪0
תאריך: 
חמישי, 3 אוגוסט, 2023 - 09:00 עד 13:00
מקום האירוע: 
רחוב סעדיה גאון ,26 תל אביב.
בתשלום

המפגש יעסוק בהליכתיות כבסיס לעירוניות. נדון בתחושת הבטחון והבטיחות של הולכי הרגל,
כמו גם בעצים והצללה. נעסוק בתכנון עירוני מוטה הולכי רגל ונסקור את חזית המחקר בתחום ההליכתיות.
המפגש יערך ב - ,03/08/2023 בין השעות 9:00-13:00 ברחוב סעדיה גאון ,26 תל אביב.
קישור להרשמה ללא תשלום