קידום תוכנית אסטרטגית לבטיחות בדרכים חזון אפס - אנדי איז'ק

כותב הפרסום: 
אנדי איז'ק
שנה: 
2022
הגוף המפרסם: 
עיריית תל אביב יפו