תחבורה שיתופית כבסיס לשוויון הזדמנויות

כותב הפרסום: 
שרון שושני תבורי
שנה: 
2021
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפה