אוטובוסים חשמליים באתר המשרד להגנת הסביבה

שנה: 
2020
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
המשרד להגנת הסביבה