תכנית תחבורתית לצמצום זיהום האוויר: יישום תיקון 84 לפקודת התעבורה

כותב הפרסום: 
יניב רונן
שנה: 
2010
הגוף המפרסם: 
מרכז המחקר והמידע של הכנסת