דרכים לשינוי מאפייני השימוש ברכב פרטי וההשלכות התנועתיות והכלכליות כתוצאה מכך

שנה: 
2015
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים