חוק עזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו)

שנה: 
2008
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
מועצת עיריית רחובות
הוצאה לאור: 
נבו