רעש מתחבורה - מה נעשה כדי להפחית את ההשפעה של מפגעי רעש מתחבורה?

שנה: 
2020
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
המשרד להגנת הסביבה