העלות של זיהום האוויר: השפעות זיהום אוויר מתחבורה על הבריאות

שנה: 
2019
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
OECD
הוצאה לאור: 
המשרד להגנת הסביבה