מכרז מקוון מס' 24/20 למתן שירות אפיון מפורט, פיתוח ותחזוקה של מערכת לתכנון שירותי תחבורה ציבורית עבור חברת נתיבי איילון בע"מ. מסמך א' – תנאי המכרז

שנה: 
2020
הגוף המפרסם: 
חברת נתיבי איילון – תחבורה מתקדמת לישראל