אתר הרשות הארצית לתחבורה ציבורית: טכנולוגיות – מידע סטטיסטי – GTFS

שנה: 
2020
הגוף המפרסם: 
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה