הספר הירוק: הערכה ומדידה של עלויות סביבתיות. עלויות חיצוניות של מזהמי אוויר וגזי חממה

כותב הפרסום: 
ניר בקר, מיכל גרוסמן, יוגב ברק, נאווה חרובי
שנה: 
2020
הגוף המפרסם: 
המשרד להגנת הסביבה