השפעת מדיניות מיסוי רכב הניתן ממקום עבודה על בעלות רכב, והיקפי נסועה ברכב פרטי- עבודת תזה

כותב הפרסום: 
תמר קינן
שנה: 
2009
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
הטכניון