סקר ביטחון אישי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שנה: 
2019
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה