תחושת הביטחון האנושי של נשים בישראל- יום האישה הבין-לאומי 2016

כותב הפרסום: 
שלי מזרחי סימון
שנה: 
2015
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
מרכז המחקר והמידע של הכנסת