אמצעי מדיניות כלכליים לניהול תחבורה : השפעת מדיניות מיסוי והטבות אחזקת רכב על איכות הסביבה

כותב הפרסום: 
יורם שיפטן, תמר קינן
שנה: 
2006