הפגיעה של תחבורה פרטית בטבע ובאדם

כותב הפרסום: 
אורי שיינס
שנה: 
2019
הגוף המפרסם: 
Time