לוח מורשים לנהוג לפי קבוצת אוכלוסיה, מין, שנת הנפקת רישיון וגיל

שנה: 
2019
הגוף המפרסם: 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה