הנחיות לתכנון ותפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים

כותב הפרסום: 
רוברט אסחאק, בקי שליסלברג
שנה: 
2016
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה