פריסת תחנות טעינה לאוטובוסים חשמליים, מיקום ותאריכי יעד

שנה: 
2020
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים