פורום רשויות ערביות באשכול השרון: סיכום פגישה 1.10.20

כותב הפרסום: 
תמר קינן
שנה: 
2020
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון