שבילי אופניים ופתרונות טקטיים ברשויות אשכול השרון

₪0
תאריך: 
שלישי, 16 יוני, 2020 - 10:00
מקום האירוע: 
מפגש דיגיטלי
ללא הרשמה

שבילי אופניים ופתרונות טקטיים ברשויות אשכול השרון-

בפגישה השתתפו ד"ר אביגיל פרדמן עמיתת ממשק במועצה הלאומית לכלכלה, מרכזת עבודה לבחינת המשמעויות של תכנית לעירוניות טקטית. וטופז פלד, מנהלת אגף הנדסת תנועה במשרד התחבורה כמו כן התקיימה שיחת עמיתים שנועדה לסייע לרשויות לשתף ברעיונות ודילמות ליישום הסדרים טקטיים ביישוב שלהן. הפגישה בניהול יותם אביזוהר, מנכ"ל ישראל בשביל אופניים. במסגרת שיתוף פעולה של מיזם תחבורה מקיימת בשרון, המנוהל על ידי מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עם אשכול רשויות השרון, בו מובילה נעם קלייטמן גוטליב את נושא התחבורה.