תבחינים להגשת תכניות - תכנון מוטה תחבורה ציבורית ותנועה בת קיימא

כותב הפרסום: 
דלית זילבר, קרן טרנר, עדיאל שמרון, אלעזר במברגר
שנה: 
2020
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
מנהל התכנון, משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון