הנחיות לתכנון תשתיות יעודיות עבור אוטובוסים חשמליים

שנה: 
2020
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית