התוכנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה, ד"ר ניר שרב, חלק ג

כותב הפרסום: 
ד"ר ניר שרב
שנה: 
2019
קטגוריית פרסום: 
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מצגתו של ד"ר ניר שרב "התוכנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה", מתוך מפגש בנושא תוכניות אסטרטגיות בתחום התחבורה, 17/01/2019, חלק ג