מערכת תחבורה של אנשים

כותב הפרסום: 
רותי שפרנט עבהאל
שנה: 
2019
קטגוריית פרסום: 
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מצגתה של רותי שפרנט עבהאל מתוך מפגש ראשון בנושא תחבורה למתקדמים