שירות בתחנות השרון

שנה: 
2019
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
רכבת ישראל
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מצגתו של בועז הירש מתוך פורום רשויות 2# מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון- שירות בתחנות השרון