פורום רשויות 2 -מהיר לעיר חלק שני

כותב הפרסום: 
עדי קרני
שנה: 
2019
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
נתיבי איילון
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מצגתה של עדי קרני מתוך פורום רשויות 2# מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון- מהיר לעיר, חלק שני.