עקרונות להכנת נספחי תחבורה לתוכניות סטטוטוריות

כותב הפרסום: 
שני משיח
שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הפרסום: 

מצגת בנושא עקרונות להכנת נספחי תחבורה לתוכניות סטטוטוריות, מתוך יום הדרכה ראשון בנושא תכנון תחבורה ציבורית, של מיזם תחבורה מקיימת בערי השרוו