פרופ' יורם שיפטן - השפעת הרכב האוטומטי על הרגלי הנסיעה

כותב הפרסום: 
פרופ' יורם שיפטן
שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הפרסום: 

מצגתו של פרופ' יורם שיפטן - השפעת הרכב האוטומטי על הרגלי הנסיעה, מתוך יום עיון בנושא :השלכות עידן הרכב האוטומטי על שימושי הקרקע והתכנון העירוני.