אדר' עודד קוטוק - תרחישים שונים לתכנון אורבני

כותב הפרסום: 
אדר' עודד קוטוק
שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הפרסום: 

מצגתו של אדר' עודד קוטוק - תרחישים שונים לתכנון אורבני, מתוך יום עיון בנושא :השלכות עידן הרכב האוטומטי על שימושי הקרקע והתכנון העירוני.