פרופ' הלל בר גרא - תכנון עירוני רובוסטי עבור עידן הנהיגה האוטומטית

כותב הפרסום: 
פרופ' הלל בר גרא
שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הפרסום: 

מצגתו של פרופ' הלל בר גרא - תכנון עירוני רובוסטי עבור עידן הנהיגה האוטומטית, מתוך יום עיון בנושא :השלכות עידן הרכב האוטומטי על שימושי הקרקע והתכנון העירוני