ד"ר ניר שרב - מדיניות וטכנולוגיה

כותב הפרסום: 
ד"ר ניר שרב
שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הפרסום: 

מצגתו של ד"ר ניר שרב - מדיניות וטכנולוגיה, מתוך יום עיון בנושא :השלכות עידן הרכב האוטומטי על שימושי הקרקע והתכנון העירוני