פרופ' קארל מרטנס - צדק תחבורתי בעידן הרכב האוטומטי

כותב הפרסום: 
פרופ קארל מרטנס
שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הפרסום: 

מצגתו של פרופ' קארל מרטנס-צדק תחבורתי בעידן הרכב האוטומטי, מתוך יום עיון בנושא :השלכות עידן הרכב האוטומטי על שימושי הקרקע והתכנון העירוני