ד"ר חנן גבאי- ניידות כשירות

כותב הפרסום: 
ד"ר חנן גבאי
שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה
הפרסום: 

מצגתו של ד"ר חנן גבאי- ניידות כשירות:המודל הפיני,  מתוך יום עיון בנושא :השלכות עידן הרכב האוטומטי על שימושי הקרקע והתכנון העירוני