טכניקות להפחתת זיהום מתחבורה בערים - לקחים מפעילויות רשויות מקומיות בישראל

כותב הפרסום: 
אמיר זלצברג
שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
המשרד להגנת הסביבה
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מצגתו של אמיר זלצברג מתוך כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות