קול קורא של המשרד להגנת הסביבה: סיוע לרשויות מקומיות ליישום אמצעים לצמצום זיהום אוויר מיוממות לשנת 2016

שנה: 
2015
הגוף המפרסם: 
המשרד להגנת הסביבה